Društvo LJUDMILA
Rozmanova ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenia
Prostori: osmo/za

Humalga (sl)

Humalga je projekt Špele Petrič in Robertine Šebjanič.

Reminiscing Algae.jpeg

V luči negotovih okoljskih, socialnih in ekonomskih razmer v sodobni družbi, projekt predlaga vzpostavitev post-tehnološkega (ne-strojnega) medija, ki bo omogočal dolgoročno preživetje človeku podobne vrste kot nosilke človeske kulture.

Transvrsta humalga je genetski hibrid med človekom in algo. Genoma obeh partnerjev združena v isti celici izmenično tvorita avtonomni morfološki obliki človeka ali alge, ki si sledita v zapletenem življenjskem krogu (ksenogeneza). Alga transvrstnemu hibridu prispeva svojo preživetveno samozadostnost in sposobnost nespolnega razmnoževanja, človeški partner pa svojo tehnološko in kulturno zapuščino ter zapletene mehanizme spolne selekcije in reprodukcije.

Kot umetniško-raziskovalni projekt ‘Humalga’ vključuje metodologijo znanstvenega raziskovanja: zbiranje relevantnih podatkov, tematski pogovori med znanstveniki, tehnologi in umetniki (simpozij), povezovanje različnih strokovnih institucij, predstavitev teze, pridobitev soglasja etične komisije, izvedba dokaznega procesa (proof-of-concept). V celoten proces vključuje strokovno in širšo javnost.

PRVI KORAK // HUMALGA: K ČLOVEŠKI SPORI: SPOMINI NA ALGO

Spomini na algo je prva izvedbena faza umetniško raziskovalnega projekta z naslovom K človeški spori. V luči verjetnih, a nepredvidljivih klimatskih sprememb preigrava možnost, ki bi človeški kulturi omogočila dolgoročno preživetje s pomočjo biotehnološko ustvarjenega post-tehnološkega prenašalca informacij s človeškim fenotipom. Na osnovi trenutno dostopnih informacij smo ustvarili teoretični hibrid (t.i. humalgo) med človekom in zelenimi algami, ki so ene najstarejših evkariontskih organizmov in so se v evoluciji že izkazale za izredno trdožive in prilagodljive. V humalgi človek in alga ohranita morfološko entiteto vsakega od organizmov, vendar sta partnerja med seboj povezana s ksenogenezo - menjavo spolne (človek) in nespolne (alga) generacije. Preko raziskovanja biotehnološke zmožnosti za stvarjenje nove vrste in možnih posledic soobstoja človeka in človeku podobne humalge se soočimo s številnimi trenutno aktualnimi diskurzi, kot so ekološka anksioznost, postantropocentrizem, bioetika, doba horizontalnega prenosa informacij (genetski sharing) ter vloga spolov in spolnosti.Ksenogeneza: življenski cikelj humalge

Ksenogeneza življenski cikelj humalge.jpgRaziskava konteksta in implikacij

Raziskava konteksta in implikacij.jpgUtemeljitev in metodologija

Utemeljitev in metodologija.jpgLokacija: Center sodobnih umetnosti Celje, Galerija sodobne umetnosti, kot del skupinske razstave KIPARSTVO DANES: Nova renesansa in transhumanizem, 20.9. – 28.10.2012
Kuratorji razstave: Tomaž Brejc, Irena Čerčnik, Jiři Kočica, Polona Tratnik
Produkcija: Galerija Kapelica, LJUDMILA Center sodobnih umetnosti Celje _ Galerija sodobne umetnosti,KIPARSTVO DANES: Nova renesansa in transhumanizem

DRUGI KORAK // INJEKTIRANJE // SIMPOZIJ & RAZSTAVA

Humanalga Injektiranje.jpg

‘Humalga: Injektiranje’ je drugi korak v nizu produkcije in predstavljanj projekta z naslovom ‘Humalga: Na poti k človeski spori’. V tem koraku se s sodelavci osredotočajo na mehanizme biološke adaptacije in evolucije, ki sta bodisi spodbujeni načrtno (vzreja, molekularni inženiring) bodisi brez človeške intervencije (naravna selekcija) ter sopostavljajo biološke pojave z družbenimi. S tovrstnim pristopom opozarjajo tako na vzporednice kot tudi razlike med humanističnimi in naravoslovnimi pristopi k razumevanju vloge človeka na Zemlji.

Osrednji dogodek drugega koraka v projektu je simpozij, ki bo potekal 8., 9. in 10. januarja, na katerem se bosta avtorici srečali s strokovnjaki/raziskovalci, ki bodo v okvirih umetniškega projekta skušali vzpostaviti ontološki diskurz terRabiologija (terra – Zemlja, tera – pošast, prikazen) o izvoru, evoluciji in prihodnosti življenja in kulture na Zemlji znotraj katere je mogoče misliti povezave med psihologijo, fiziologijo in biologijo transvrste humalge.


O relevantnih temah se bomo pogovarjali z dr. Petrom Trontljem (področje evolucijske biologije), dr. Polono Tratnik (področje filozofije in biotehnologije) in Teo Hvala (področje sociologije in znanstvene fantastike).

Tekom simpozija se bomo vsako dopoldne med 11. in 13. uro srečali v prostorih BioTehne. Popoldanski pogovori avtoric s strokovnjaki in javnostjo se bodo odvijali na različnih lokacijah:

Datumi, govorci in lokacije:

  • 8. januar: Makroevolucija - naravni in kulturni fenomen

17.45 - 20.00 Prirodoslovni muzej Slovenije
Gosta pogovora: dr. Peter Trontelj in Tea Hvala.

  • 9. januar: Ontologija živega

Biobanka popkovnične krvi
Gostja pogovora: Dr. Polona Tratnik.

  • 10. januar: Krajine prihodnosti - transvrste

17.45 - 20.00 Rastlinjak Tivoli Botaničnega vrta
Gostja pogovora: Tea Hvala.
20.30 Galerija Metropolis, pogostitev ob zaključku simpozija.

Razstava: 17. december 2012 - 14. januar 2013
Galerija Kapelica, Kersnikova 4, Ljubljana

TRETJI KORAK // HUMALGA: MICROINJECTION // PRVI V VRSTI PROOF-OF-CONCEPT EKSPERIMENTOV

Produkcija: Galerija Kapelica, LJUDMILA in HackteriaLab 2013 Bangalore / National Center for Biological Sciences, neurobiology department of dr. Vatsala Thirumala, Bangalore, Indija

Trivia:

Avtorici projekta: Robertina Šebjanič in Špela Petrič

Zasnova in izvedba mikroinjektorja: Urs Gaudenz

Načrtovanje akvarijev: Špela Petrič in Robertina Šebjanič

Izvedba akvarijev: Scenart, David Pilipovič s.p.

Zahvala: Prirodoslovni muzej Slovenije, Biobanka popkovnične krvi, Rastlinjak Tivoli Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, Boštjan Bugarič, AlgEn - algae technology center d.o.o.

Produkcija: Galerija Kapelica / Zavod K6/4

Koprodukcija: LJUDMILA

Projekt so podprli: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, MOL – Oddelek za kulturo in ŠOU v Ljubljani