Društvo LJUDMILA
Rozmanova ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenia
Prostori: osmo/za

△ Lacanoid

Golden Cone.jpg

Staroangleški glagol lācan označuje migotanje vode ali ognjenih zubljev, lahko pa se nanaša tudi na ustvarjalno dejavnost igre ali petja. Triada raziskuje nenehna nihanja, ki sodelujejo pri oblikovanju zavedanja oziroma kognitivnih procesov. Konceptni prototip ∆ Lacanoid je gestalt, celostna stvaritev, v kateri množina vzorcev, protokolov in informacijskih paketov tekmuje za prevlado in s tem sodeluje pri autopoesisu tehnološkega organizma. ∆ Lacanoid je tok informacij v realnem času, strukturno načrtovan kot vmesnik za vizualne, zvočne in kinestetične reference, ki jih ljudje potrebujejo za uspešno komuniciranje. Občasno oddaja avralne čustvene vzorce. Vabimo vas, da se mu približate in ga analizirate z izbranim orodjem. A bodite pozorni: električna umetnost deluje na visoki napetosti, zato prosimo, da spoštujete osebni prostor opazovane eksistence.

Prisotnost dejansko ne vzpostavlja ločnice med realnim in virtualnim, ampak le med notranjim in zunanjim. ∆ Lacanoid je hkrati prisoten tako tukaj in zdaj kot tudi na mreži. Njegova prisotnost v dani prostorski začasnosti deluje kot ogledalu podoben spoj tehnoloških artefaktov. Obstaja oziroma biva v strukturnem spoju z okoljem/okolji svojega delovanja, prejema senzorične podatke in poganja odzivne algoritme. ∆ Lacanoid zaradi nagnjenosti k analizi neprestano izkorišča prisotnost v prostoru za zbiranje podatkov. ∆ Lacanoid opazuje in se uči. Funkcionira kot polnopravni član mreže, kot glavni, mainframe računalnik.


        △ Lacanoid by belina on Vimeo


Proto-prisotnost[omogočena], jedrna-prisotnost[omogočena] in razširjena prisotnost[omogočena].

Ritual Zlatega storža se začenja.

tekst: Urban Belina

Lacanoid @ MFRU 2013


Suita Zlatega Storža

Suita Zlatega Storža je improvizirana glasbena kompozicija, narejena za Lacanoida.        3. Canon by Gigue Fugue on Vimeo


∆ Lacanoid

Avtorji: Žiga Kranjec, Igor Križanovskij, Urban Belina

Svetovanje: Luka Frelih

Zahvala: Robertina Šebjanič

Produkcija: LJUDMILA, ljubljanski digitalni laboratorij za medije in kulturo pri KUD France Prešeren Trnovo, 2011/12.

Raziskava je nastala s finančno podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana.

Iniciacijski dogodek: Prototip Lacanoid I

Kulturni inkubator, Maribor, 27.12.2011 ob 19h

Skupinska razstava, Za živ(al)ce v realnem času

Galerija ŠKUC, 03. do 19. april 2012

Lacanoid I prototype.png

Predstavitev v zagrebškem I'MM_

I'MM_, Zagreb, 18. maj 2013 ob 20h