Društvo LJUDMILA
Rozmanova ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenia
Prostori: osmo/za

Pobuda za standarde za izmenjavo podatkov

Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost, poziva k spodbujanju interoperabilnosti pri spletnih projektih, (so)financiranih z javnimi sredstvi.

Predlagamo

  • Oblikovanje minimalnih skupnih tehničnih standardov, ki bodo olajšali pridobivanje in prikazovanje podatkov iz različnih virov, ter zagotovili dolgoživost in dostopnost javnih podatkovnih baz na svetovnem spletu. Predlagani standardi naj temeljijo na sodobnih, odprtih rešitvah, ki so usmerjene v prihodnost.
  • Javna spletna mesta naj omogočijo dostop do strojno berljivih podatkovnih virov in iskanje v skladu s priporočenimi standardi.
  • Interoperabilnost naj bo pogoj za pridobivanje javnih sredstev in vodilo pri vsakem projektu, katerega jedro so informacije javnega značaja.

S tem bomo spodbudili napredne uporabe javnih podatkov, križanje z drugimi spletnimi viri in ponovno uporabo podatkov v samostojnih informacijskih sistemih.

Ozadje

Pobuda je nastala na podlagi razvoja iskalnika po slovenskih kulturnih digitalnih zbirkah (v okviru javnega kulturnega projekta informacijske dejavnosti na področju mednarodnega sodelovanja in kulturnega razvoja, v povezavi z nacionalnim kulturnim portalom Culture.si), kjer smo že v testni fazi identificirali številne probleme, ki se pojavljajo pri agregiranju iskalnih poizvedb. Testno različico smo predstavili enemu izmed naših partnerjev (NUK kot nacionalni agregator) kot tudi financerju (nekdanje Ministrstvo za kulturo).

Cilji

Na podlagi skupnih izkušenj smo potrdili potrebo po oblikovanju strategije za doseganje minimalnih skupnih tehničnih standardov. Skupni tehnični standardi bodo olajšali proces pridobivanja in prikazovanja podatkov iz različnih virov in dolgoročno zagotovili kakovostno prisotnost digitalizirane slovenske kulture na internetu.

Predlog

S skupino razvijalcev spletnih orodij na sorodnih projektih (NUK, Sigledal, Sigic, Kamra ...) nameravamo pripraviti priporočila za skupne tehnične standarde, ki bodo sledili načelom interoperabilnosti (priprava virov za avtomatsko izmenjavo podatkov; za agregatorje in iskalnike). Na podlagi teh priporočil ter kasnejše širše javne razprave pričakujemo sprejetje usklajenih standardov in njihovo uveljavitev pri bodočih spletnih projektih.


Poslano na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

Pobuda je bila doslej predstavljena na naslednjih dogodkih

  • Preliminarni posvet o smernicah glede priporočenih standardov, Ljudmila (11. 5. 2012)
  • Ljubljana v BiTiH – BiTi v Ljubljani, 1. Ljubljanski kongres digitalizacije kulturne dediščine (16. 5. 2012)