Društvo LJUDMILA
Rozmanova ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenia
Prostori: osmo/za

Predlog za odprto iskanje

Sledimo OpenSearch.org

legacy:

za čisti minimum, ki ga ne priporočamo: ===

 • RSS/ATOM feed s poljema name + link
 • zelo zaželeni opciji za minimum: description + image

modern:

za bolj kompleksno iskanje in izpis rezultatov (po semantičnih lastnostih)

 • JSON+Shema.org minimalno z name,link,description + opcijski image
 • dodati moramo polja v searchresultspage na schema.org


1. Open Search description document

 • potrebno v vsakem primeru
 • dodatno: 'autodetect' <link> v html/head
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
 <ShortName>Web Search</ShortName>
 <Description>Use Example.com to search the Web.</Description>
 <Tags>example web</Tags>
 <Contact>admin@example.com</Contact>
 <Url type="application/rss+xml" template="http://example.com/?q={searchTerms}&pw={startPage?}&format=rss"/>
 <Url type="application/json" template="http://example.com/?q={searchTerms}&pw={startPage?}&format=json"/>
</OpenSearchDescription>


2. Izpis rezultatov - legacy:

standardni RSS ali ATOM z OS dodatnimi polji

-> na naše potrebe tukaj manjka vsaj še slika - potrebno bi bilo dodat kak rss extension za media....

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
   xmlns:opensearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"
   xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
 <channel>
  <title>Example.com Search: New York history</title>
  <link>http://example.com/New+York+history</link>
  <description>Search results for "New York history" at Example.com</description>
  <opensearch:totalResults>4230000</opensearch:totalResults>
  <opensearch:startIndex>21</opensearch:startIndex>
  <opensearch:itemsPerPage>10</opensearch:itemsPerPage>
  <atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://example.com/opensearchdescription.xml"/>
  <opensearch:Query role="request" searchTerms="New York History" startPage="1" />
  <item>
   <title>New York History</title>
   <link>http://www.columbia.edu/cu/lweb/eguids/amerihist/nyc.html</link>
   <description>
    ... Harlem.NYC - A virtual tour and information on 
    businesses ... with historic photos of Columbia's own New York 
    neighborhood ... Internet Resources for the City's History. ...
   </description>
  </item>
 </channel>
</rss>

3. Izpis rezultatov: modern

Propagirali bomo raje JSON+Shema.org format izpisa