Društvo LJUDMILA
Rozmanova ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenia
Prostori: osmo/za

Društvo

Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost skozi povezovanje polj umetnosti in tehnologije ter DIY in open source pristopom goji inovativno okolje za interdisciplinarne projekte, skupine in posameznike.

Trajne aktivnosti društva:

 • razvoj ter upravljanje odprtih informacijskih portalov
 • umetniške in tehnološke delavnice
 • podpora samoorganiziranim interesnim skupinam
 • vzdrževanje skupnostne IKT infrastrukture
 • razvoj odprtokodnih programskih rešitev
 • razvoj ter spodbujanje open source hardware izdelkov in prototipov
 • zagotavljanje odprtega prostora za nove ideje ter srečevanje in izmenjavo
 • aktivno mednarodno sodelovanje


Ljudmila izvaja razvejan program intermedijske umetnosti, ki je vpet v slovensko in mednarodno javnost in podprt s strani MO Ljubljana, Ministrstva za kulturo RS, JSKD RS, Ministrstva za javno upravo RS, programa EU Creative Europe in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poseben poudarek program daje sodelovanju z mladimi umetniki in razvoju skupnosti.

Med letoma 2010 in 2020 je Ljudmila zasnovala, razvijala in urejala krovna nacionalna kulturnoinformacijska portala Culture.si in Kulturnik.

Društvo Ljudmila je aktiven član mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo, Platforme KONS, Evropske mreže za umetnost, znanost in tehnologijo EASTN-DC, Evropskega projekta za razvoj kodiranja v živo On-the-fly ter vsakoletni partner pri izvedbi hekersko-umetniškega tabora PIFcamp.

Društvo Ljudmila skrbi za spletna mesta Slovenskega kulturnega centra na Dunaju, Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji in Slovenskega etnografskega muzeja. Vzdržuje tudi lastno spletno infrastukturo, na kateri omogoča gostovanja spletnih strani ter emailov nevladnih organizacij ter posameznikov.

Dejavnosti Društva Ljudmila so nepridobitne narave.

Vodstvo

 • Luka Frelih; predsednik in navigator
 • Žiga Kranjec; podpredsednik in navigator
 • Anže Zorman; tajnik in navigator
 • Robert Mohorič; zakladnik

Letna poročila