Društvo LJUDMILA, Slovenska 54
OSMO nadstropje, Avtotehna

pošta: Rozmanova 12
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
e: info@ljudmila.org
t: +386 1 426 9530
f: +386 1 426 9531

pon,tor,čet,pet 9h-14h
vstop prost

Prijavnica

Pogoji za pridobitev uporabniškega imena

Strežniki so od leta 1994 na voljo nevladnim in nepridobitnim organizacijam, neformalnim skupinam in posameznikom s področja varstva okolja, kulture in umetnosti, varstva človekovih pravic, odpravljanja etničnih konfliktov, izboljševanja sistemskih pogojev družbeno deprivilegiranih in ogroženih skupin, razvoja nevladnih, nestrankarskih in nepridobitnih dejavnosti.


Od leta 2002 uporabniki s plačilom prispevka za souporabo zagotavljajo delovanje Ljudmilinih strežnikov. Za podrobnosti se obrnite na info /afna/ ljudmila.org.


Letni prispevek za gostovanje ni odvisen od zasedanja diskovnega prostora in uporabe servisov. Trenutno znaša 60,00 EUR za fizične osebe in 120,00 EUR bruto za pravne osebe.

Obrazec

Slika:Prijavnica-ljudmila.pdf Prijavnica za uporabniško ime v formatu PDF]


Pomembno: Prosilke/ci k prošnji priložite tudi krajšo predstavitev organizacije, projekta oz. posameznice/nika in dosedanjega dela.


Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:
Ljudmila
Rimska cesta 8
1000 Ljubljana


Ljudmila zagotavlja tajnost navedenih podatkov ter zaščito podatkov, ki jih bo uporabnica/nik shranil na Ljudmilinih strežnikih.

Ukinitev uporabniškega imena

Postopek odjave uporabniškega imena:


  1. pisno sporočilo o tem (pismo, telefaks), da ukinjate uporabniško ime
  2. plačilo prispevka za tekoče leto na podlagi izstavljenega računa
  3. ko preselite svoje vsebine na novo lokacijo, sporočilo o izbrisu vsebin na e-naslov br0ken /afna/ mail.ljudmila.org (da bomo izbrisali vsebine)
  4. ko aktivirate svojo domeno na novem strežniku, sporočilo o tem na e-naslov br0ken /afna/ mail.ljudmila.org (da bomo ta spletni naslov izbrisali iz našega seznama na strežniku)