Društvo LJUDMILA
Rozmanova ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenia
Prostori: osmo/za

M3C

M3C – Mreža multimedijskih centrov Slovenije

M3c map.png

Aktualno: M3C Fest 2 bo letos v Kopru. Zbiramo predloge za program.

V sedanjem obsegu se je mreža multimedijskih centrov vzpostavila v obdobju 2003-2004, tudi prek sofinanciranja s strani ministrstva za kulturo in ministrstva za informacijsko družbo. V letu 2004 je devet slovenskih multimedijskih centrov na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kulturo pridobilo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Aktivnosti mreže M3C so namreč skladne s strategijo Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006 in s Programskim dopolnilom za obdobje 2004–2006.

Z dolgoročnim sodelovanjem želijo vključeni centri vzpostaviti in razvijati infrastrukturno in informacijsko podporno okolje na področju informacijske tehnologije in digitalne kulture. Skupni cilji partnerjev pa so:

  • ustrezna sodobna tehnološka oprema v vseh regijah RS;
  • spodbujanje usposabljanja in aktiviranje kadrov, ki združujejo ustvarjalnost, tehnologijo in vodenje;
  • vzpostavitev razvojne infrastrukture za pospeševanje učinkovitosti ustvarjanja in prenosa znanja v produkte, storitve in procese;
  • vzpostavitev učinkovite in večsektorske povezave med multimedijskimi centri v skupni mreži;
  • razvijanje IKT infrastrukture, ki bo omogočila hitro, širokopasovno internetno povezovanje za raziskovalna, izobraževalna, kulturna in poslovna okolja;
  • ustrezna infrastruktura in prostorski pogoji centrov;
  • omreženje ustreznih pod-točk v posameznih regijah in njihova označitev,
  • širitev mreže in vzpostavitev multimedijskih centrov po vseh regijah Slovenije.

DivX video (102Mb)

m3c logotip (ZIP, vsebuje logo v različnih formatih)


Projekt v obdobju 2004-2006 sofinancira Evropska unija - Evropski sklad za regionalni razvoj (EU/ESRR).

Priporočilo Ministrstva za Kulturo za sodelovanje s centri mreže M3C

Storitve MMC (PDF)