Društvo LJUDMILA
Rozmanova ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenia
Prostori: osmo/za

Gikovščina v slovenščini (sl)

GIKOVŠČINA* V SLOVENŠČINI

Priročnik za splošno rabo slovenskega izrazoslovja v polju informacijskih tehnologij in medijske umetnosti. Gikovščina v slovenščini je seznam napotkov za prevajanje in slovenjenje izrazov, ki so v uporabi v polju informacijskih tehnologij, natančneje v polju sodobne medijske umetnosti. S postopkom primerjave obstoječih pojmov dopolnjujemo živi seznam predlogov za najustreznejšo rabo. Ker se ukvarjamo z živim in pogosto hitro spreminjajočim se jezikom, smo seznam oblikovali v wiki sistemu in se naslonili na https://slo-tech.com/, ki omogoča izmenjavo podatkov, preplet mnenj s komentarji in javno debato, množično sodelovanje širše skupnosti, ter hitro širjenje idej o ustreznejši rabi spletnega izrazoslovja.

Priročnik smo si zamislili kot sistematično urejeno spletno orodje, ki ga bodo pisci dopolnjevali tudi po zaključku prijavljenega projekta. Gikovščina v slovenščini je poskus gradnje živega jezik na področju informacijski tehnologij, ki si ga z vidika politike jezika lahko privoščijo le jezikovna okolja, ki so tudi proizvajalci sodobnih tehnologij, pri katerih za zvrstno rabo izrazoslovja niso zainteresirani zgolj izvedenci s področja, temveč tudi spološni uporabniki.

Kot aktivni tvorci v polju intermedijske umetnosti se pogosto srečamo z nerešljivimi zagatami ob prevajanju in poimenovanju tehnologij v umetniški in kritiški praksi, ne le pri najnovejših tehnologijah, temveč tudi kadar govorimo o danes že starem novem mediju video umetnosti. Programerji in uporabniki spletnih aplikacij, s katerimi se povezujemo, govorijo jezik, ki ga je lažje razumeti v angleščini kot v prevodu. Pri prevajanju angleške terminologije pogosto pride do neskladnosti, ki prej ustvarja nerazumevanja strokovnih, kakor tudi drugih javnosti. Z vidika uporabnikov informacijskih tehnologij in medijskih umetnikov je slovenščina mrtev oziroma umirajoči jezik, kajti njena prilagoditev ne ustreza rabi jezika v vsakodnevnem delu in strokovni literaturi. Procesi slovenjenja angleških izrazov so podvrženi prostemu toku pojava slenga, ki je rezultat nepozorne in lene uporabe jezika, ter ga ni možno uskladiti s pisano besedo.

Kratkoročni cilj projekta je opredeliti izraze, ki nimajo ustrezne slovenjene ali slovenske rabe, zasnovati in izvesti beta verzijo Priročnika za splošno rabo slovenskega izrazoslovja v polju informacijskih tehnologij in medijske umetnosti z z naslovom Gikovščina v slovenščini, vzpostavitev spletnega portala s sistematično ureditvijo podlistkov in kategorij za dopolnjevanje novega izrazoslovja. Dolgoročni cilj je postaviti spletno mesto, ki bo služil javnosti kot vodilo pri pisanju, hkrati pa bomo priročnik tudi aktivno uporabljali na delavnicah v okviru Ljudmile, ki se jih udeležujejo publike vseh generacij, predvsem pa mlajši (študentje in dijaki).


augmented reality: s področja virtualnih svetov: oplemenitena / obogatena / razširjena / povečana resničnost / realnost.

Uspešen je bil na primer prevzem besed kot so - svetovni splet, - zgoščenka - klepetalnica, - zavihek, - priponka, - brskanje, - brskalnik. - v zanki (loop), - feedback, - generiranje, - lajkati, - mikrofon pickup, - realtime (v realnem času, sočasno),

Nekatere termine velja na novo premisliti (prim. hekanje).

Ena od lastnosti uspešnih prevodov in slovenjenj so okrajšave in pomanjševalnice, nasprotni učinek pa imajo preveč dobesedni ali opisni prevodi.